SÖZLEŞME

Anasayfa/ Sözleşme

Ganipara İş Ortaklığı Sözleşmesi

İş bu sözleşme Ganipara İş Ortaklığı Programı ile ilgili tüm kuralları tanımlamaktadır.

1. Taraflar

Bu sözleşme Ganipara İnternet ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan sonra Ganipara olarak anılacaktır) ile İŞ ORTAĞI (Bundan sonra İş Ortağı olarak anılacaktır) arasında iş ortağı hesabının oluşturulduğu tarihte, Ganipara İş Ortaklığı Programı için imzalanmıştır. İş ortaklığı başvurusu ile bu metni okumuş ve kabul etmiş olduğunuz kabul edilmektedir.

2. Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşme, Ganipara’nın pazarlama çalışması olarak İş Ortağının web sitesinde yayınladığı tanıtım içerikleri aracılığı ile Ganipara’ya ücretli olarak kayıt yaptıran müşteriler için yapılan işbirliğini açıklamaktadır.

3. İş Ortağının Yükümlülükleri

3.1.Eylemler
İş Ortağı, Ganipara’yı en iyi şekilde tanıtmak ve pazarlamasına yardımcı olmak için Ganipara tarafından sağlanan pazarlama malzemelerini kullanacaktır. Ganipara tarafından aksi İş Ortağına açıkça belirtilmediği sürece, İş ortağının, yer, mekan ve farklı mecralarda yapacağı her türlü tanıtım ve pazarlama çalışması için her türlü gider, iş gücü ve zaman, İş Ortağı tarafından karşılanacaktır.
3.2.Materyaller
Tüm materyaller, aksi Ganipara tarafından açıkça ve yazılı olarak belirtilmediği sürece, Ganipara tarafından “İş Ortaklığı” web sayfasında sağlanmaktadır. Bu materyaller olduğu gibi sunulmakta ve beraberinde hiçbir garanti ile gelmemektedir.
3.3.Materyallerin Kullanımı
İş Ortağı, Ganipara tarafından sağlanan materyalleri, web sitesinde sadece Ganipara’nın ve Ganipara varlıklarının tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri için bu sözleşmenin geçerli olduğu sürece kullanabilir. Ganipara, materyallerinin kullanımını veya bu sözleşmenin geçerliliğini, makul bir süre öncesinde haber vererek tek taraflı olarak fesih edebilir. İş Ortağı, Ganipara’nın açık ve yazılı izni dışında, materyallerin görünümü üzerinde oynama yapamaz, içeriğini değiştiremez, başka dillere çeviremez. Bu materyallerin kullanımı Ganipara tarafından herhangi bir garanti sağlamaz. Ganipara’nın yazılı izni ile materyaller değiştirilmiş bile olsa, tüm materyallerin kullanım ve telif hakkı sadece Ganipara’ya aittir.
3.4.Eposta Pazarlaması
İş Ortağı, Ganipara’nın yazılı izni olmadan, hiçbir şekilde, hiçbir eposta kampanyasında Ganipara’nın pazarlama ve reklam faaliyetini yapamaz, toplu eposta listelerine, Ganipara’yı tanıtan metin veya görseller gönderemez, Ganipara ile ilgili bilgileri paylaşamaz. Eğer İş Ortağının web sitesinde, kayıtlı bir eposta listesi varsa bu eposta listesine duyuru yapmak için Ganipara’nın yazılı onayını almalıdır. Böyle bir duyuruda, İş Ortağı, tüm geçerli istenmeyen eposta ve iletişim kanun, kural ve mevzuatlara uygun davranmalı ve yazılı olmayan ancak genel kabul gören kurallara uymalıdır. Bu çerçevede, İş Ortağı, özellikle istenmedikçe, Ganipara veya ilişkili ürünleri ile ilgili bilgi içeren hiçbir epostayı hiçbir alıcıya göndermemeli, bilgi isteyen kullanıcıya gönderilen epostalarda da mutlaka “Üyelikten Ayrıl (unsubscribe)” seçeneği bulunmalıdır.
3.5.İzin Verilmeyen ve Red Edilmiş Pazarlama Aktiviteleri
2.4 maddesinde anlatılan kısıtlamalara ek olarak, İş Ortağı, faks, tele-pazarlama, yayıncılık ve benzeri hiçbir şekilde Ganipara ve ilgili markalarının pazarlama ve tanıtım faaliyetini gerçekleştiremez, kötü niyetli yazılım veya benzeri uygulamalarla yarar sağlayamaz veya herhangi bir agresif pazarlama yöntemi kullanamaz, Ganipara ve ilgili ürünlerinin satışını gerçekleştirmek için yanıltıcı veya yanlış ifade ve görseller kullanamaz, Ganipara ve ilgili markaların saygınlığını zedeleyici faaliyette bulunmaz, T.C. kanun ve tüzüklerince kanuna aykırı olarak belirlenmiş faaliyetlerle pazarlama ve reklamını yapamaz, “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi” hakkındaki 5651 no.’lu kanun çerçevesinde tanımlanan kurallar dışında reklam veya tanıtım faaliyetinde bulunamaz. Ganipara planlarının ücretleri "Ganipara Planlar" sayfasında belirtilen ücretlerden farklı şekilde hiçbir websitesi, eposta ve benzeri mecralarda tanıtılamaz, listelenemez.

4. Ücret ve Ödemeler

İş Ortağı, ücret ve ödemeleri “Ganipara İş Ortağı Ticari Kurallar” başlığı altında tanımlandığı şekilde almaya hak kazanır. Ücretler belli dönemlerde ödenir ve bu dönemler iş ortaklığı sözleşmesinin kabul edilmesiyle başlar. Tüm ödemeler risk analizi ve “Para Aklama” ile ilgili güvenlik süreçlerinden onay aldıktan sonra gerçekleşir. Ganipara, ödeme tutar, yapısı ve sıklığını makul bir süre önce haber vererek, değiştirme hakkını saklı tutar. Ganipara’nın, İş Ortağı tarafından kısmı veya tamamen sahip olunan bir üyelik ile ilgili ödeme yükümlülüğü yoktur.

5. Sözleşmenin Sonlandırılması

Ganipara, bu sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı olarak hiçbir sebep göstermeksizin, İş Ortağını bilgilendirerek sonlandırabilir. Sahte işlemler veya bu sözleşmede belirlenen kurallara aykırı davranışlar sözleşmenin hiç bir bildirim yapılmadan anlık olarak sonlandırılmasına sebep olur. İş Ortağı bu sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir sebep göstererek veya göstermeden, Ganipara’yı bilgilendirerek sonlandırabilir. Sözleşmenin taraflardan biri tarafından sonlandırılması durumunda Ganipara tarafından sağlanan tüm materyaller iade edilmelidir.  

6. Mülkiyet Hakları

6.1. Ganipara’nın Mülkiyet Hakları
Ganipara ve İş Ortağı arasındaki ilişki çerçevesinde, İş Ortağı web sitesinden gönderilen kullanıcılar ve bu yönlendirme işlemi ile ilgili, kullanılan tüm materyaller, ziyaretçi verileri, müşteri bilgileri, yazılım, platform ve tüm altyapı ile ilgili her türlü mülkiyet hakkı Ganipara’ya aittir.
6.2. Ganipara Markası
Bu sözleşme süresi ve kapsamınca, Ganipara, İş Ortağına, Ganipara markasını görüntüleme ile ilgili, sınırlı ve geçici izin vermiştir. Bu çerçevede iş ortağı: a) Ganipara Tescilli markasını sadece bu sözleşmede izin verildiği şekilde b) Belirtilmiş kullanım kuralları ve kanunlara uygun olarak kullanmalıdır. Ganipara Tescilli Markası, Ganipara’nın varlığıdır ve İş Ortağının kullanımı, Ganipara Tescilli Markası ile ilgili herhangi bir hakkı İş Ortağına devir etmez. İş Ortağı, Ganipara markasına benzer veya taklit edecek hiçbir ürün veya markanın reklamını veya tanıtımını yapamaz.

7. Gizlilik

Sözleşmenin tarafları bu sözleşme şartları ile ilgili karşı tarafın gizliliğini korumayı kabul ve taahhüt eder. Taraflar söz konusu sözleşme çerçevesinde elde edilen bilgileri en iyi şekilde korumak için gerekli önlemleri almayı kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin saklanması ve açıklanması kanunlar tarafından belirlenir ve sınırlı olmamakla beraber bu sözleşme çerçevesinde ortaya çıkan her türlü bilgiyi kapsar. Üçüncü taraflar tarafından bilinen veya hakla açık bilgiler gizlilik kapsamı dışındadır.

8. Sorumluluklar

Üçüncü taraflar tarafından, İş Ortağının bu sözleşme kapsamında yaptığı süresince, herhangi bir kanuna aykırı davranması sonucu ortaya çıkabilecek her türlü yasal yükümlülük İş Ortağına aittir. İş Ortağı söz konusu durumlar sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü maddi ve manevi tazminat ve cezayı ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

9. Mücbir Sebepler

Doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmı veya genel seferberlik ilanı ve benzeri mücbir sebepler nedeniyle taraflardan herhangi birinin yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda bu sözleşme geçersiz hale gelir.

10. Hakların Devri

Bu sözleşme ile tarafların sahip olduğu hak ve yükümlülükler Ganipara’nın yazılı onayı olmadan devredilemez.

11. Geçerli Kanunlar

Bu sözleşmenin uygulanması sırasında yürürlükteki T.C. Ticaret Kanunu geçerlidir. Sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek anlaşmazlıklar ile ilgili Ankara mahkemeleri yetkilidir.

12. Ganipara İş Ortaklığı Kuralları

İş ortağına ödenebilecek tutarlar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: Kazandırılan Müşteri Ödemesi: İş ortağı, Ganipara’ya kazandırdığı her yeni müşteri için, o müşterinin ilk aylık ödemesinin is ortaklığı komisyon oranları aylık üyelik yüzdesinde hak kazanır, bu ödeme müşterinin ilk aylık ödemesi ile sınırlıdır. Yıllık ödeme ile abone olan müşteriler için İş Ortağı, müşterinin yıllık ödeme tutarının is ortaklığı komisyon oranları yıllık üyelik yüzdesinde, bu ödeme müşterinin ilk yıllık aboneliği için geçerlidir. İş Ortağının hak kazandığı tutar, müşterinin ödeme yapmasından 45 (kırkbeş) gün sonra İş Ortağının alacak hesabına yansıtılır. Hesaba yansıtılan tutar 20,00 TL olana kadar bekletilir. Sonrasında İş Ortağının belirlediği hesaba aktarılır.

Yukarı